Werkwijze

Stap 1: Bespreken van de mogelijkheden

Nadat er via de mail of telefonisch contact is gelegd, volgt er een fysieke afspraak. Dit kan bij u thuis, maar ook in Delden bij de shop-in-shop (Langestraat 39, 7491 AA Delden) . Hierin bespreken we de mogelijkheden en komen we samen tot een keuze!

''De 'lijnen' zijn erg kort! Er wordt snel gereageerd indien u vragen of opmerkingen heeft.''

Stap 2: Inmeten en doornemen van de details

De ruimtes worden vooraf nauwkeuring ingemeten. Details (denk aan passages, plinten, vloerdiktes, doorleggen in verschillende ruimtes, trappen bekleden, legrichting, etc.) worden tijdens dit moment ook besproken en doorgenomen.

Stap 3: Offerte maken, opdracht bevestigen en inplannen

Er wordt een offerte opgemaakt, welke zoveel mogelijk in detail is uitgewerkt. Wanneer de offerte (opdracht) is bevestigd, wordt de planning samen besproken wat betreft de uitvoering. 

Stap 4: De uitvoering

De besproken opdracht wordt uitgevoerd conform de planning, zodat u (weer) kan genieten van uw parket- of houten vloer!